1. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Wymagane dokumenty:

•  Zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego. 
•  Fakturę pro forma na wybrany sprzęt rehabilitacyjny (faktura pro forma stanowi tylko wycenę). 
•  Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. 
•  Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
•  Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS/MOPR i w dziale Wnioski do pobrania).

Aby uzyskać dofinansowanie z PCPR/MOPS/MOPR na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, należy:

1.  wybrać odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny - w REHIMEDES uzyskasz wyczerpujące informacje i pomoc w doborze sprzętu 
2.  dostarczyć do urzędu komplet przedstawionych powyżej prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów 
3.  po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, podpisać umowę w PCPR/MOPS/MOPR
4.  następnie wpłacić gotówką lub na konto sprzedawcy kwotę własnego udziału w zakupie sprzętu, ustaloną w umowie
5.  skontaktować się z REHA TEAM i poinformować o podpisaniu umowy i jej warunkach
6.  otrzymać od sprzedawcy fakturę z informacją o wpłacie ustalonego udziału własnego
7.  dostarczyć do PCPR/MOPS/MOPR fakturę VAT/rachunek w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy
8.  sprawdzić dostarczony przez sprzedawcę sprzęt

2. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Wymagane dokumenty:

•  Zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego. 
•  Fakturę pro forma na wybrany sprzęt rehabilitacyjny (faktura pro forma stanowi tylko wycenę). 
•  Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. 
•  Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
•  Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS/MOPR i w dziale Wnioski do pobrania).

Aby uzyskać dofinansowanie z PCPR/MOPS/MOPR do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych, należy:

1.  wybrać odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny REHIMEDES uzyskasz wyczerpujące informacje i pomoc w doborze sprzętu 
2.  dostarczyć do urzędu komplet przedstawionych powyżej prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów 
3.  po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, podpisać umowę w PCPR/MOPS/MOPR
4.  następnie wpłacić gotówką lub na konto sprzedawcy kwotę własnego udziału w zakupie sprzętu, ustaloną w umowie
5.  skontaktować się z REHA TEAM i poinformować o podpisaniu umowy i jej warunkach
6.  otrzymać od sprzedawcy fakturę z informacją o wpłacie ustalonego udziału własnego
7.  dostarczyć do PCPR/MOPS/MOPR fakturę VAT/rachunek w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy
8.  sprawdzić dostarczony przez sprzedawcę sprzęt

3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np. „podnośnika transportowo-kąpielowego", ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Wymagane dokumenty:

•  Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier. 
•  Faktura proforma lub/i kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub/i projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej. 
•  Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
•  Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
•  Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS/MOPR i w dziale Wnioski do pobrania).

Aby uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, należy:

1.  wybrać odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny - w REHIMEDES uzyskasz wyczerpujące informacje i pomoc w doborze najodpowiedniejszego sprzętu, lub/ i wybrać odpowiedniego wykonawcę 
2.  dostarczyć do urzędu komplet przedstawionych powyżej prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów 
3.  po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, podpisać umowę w PCPR/MOPS/MOPR
4.  następnie wpłacić gotówką lub na konto sprzedawcy ustaloną w umowie kwotę własnego udziału w zakupie sprzętu 
5.  skontaktować się z REHA TEAM i poinformować o podpisaniu umowy i jej warunkach
6.  otrzymać od sprzedawcy fakturę z informacją o wpłacie ustalonego udziału własnego
7.  dostarczyć do PCPR/MOPS/MOPR fakturę VAT/rachunek w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy
8.  sprawdzić dostarczony przez sprzedawcę sprzęt
9.  lub/i umożliwić odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS/MOPR

10. Pobierz wnioski:

Wniosek o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych:

http://mops.kalisz.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=216741

Wniosek o dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się:

http://mops.kalisz.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=209671

Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jak np . łóżko rehabilitacyjne elektryczne:

http://mops.kalisz.ibip.pl/public/get_file_contents.php?

id=209674

Wniosek o dofinansowanie wydatków na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

http://mops.kalisz.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=209673

 

.................................................................................................................

Wyślij wiadomosć